ana sayfa | iletişim | üye giriş-kaydol

Taşıttır.com Kullanım Şartları

Taşıttır.com (Site) kullanıcıları, sitemize üye olarak, aşağıda belirtilen site kullanıcı sözleşmesini okuduğunu, içeriğini anladığını, hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını açıkça kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcı Türleri

Hizmet Veren (Nakliyat Firması): Siteye nakliyat firması olarak üye olan ve sitede tanımlanmış olan hizmetleri kullanıcılara sunmak için teklif veren ve sitede sunulan hizmetlerden, bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tüm kişi ve kurumlardır.

Hizmet Alan: Siteye ihtiyaç duyduğu taşımacılık (nakliyat) hizmeti tanımlayan, hizmet veren kişi veya firmalardan teklifleri alan ve sonunda istediği teklifi seçip hizmeti alan kullanıcılardır.

Kullanıcı: Nakliyat Firması ve Hizmet Alan üyelerin tamamıdır.Kullanıcı Sözleşmesi ve Kuralları

1-taşıttır.com tarafından verilen hizmetlerin temelinde, adresten adrese nakliyat hizmeti almak isteyenlerin ihtiyaçlarının yayınlanmasına, Hizmet Veren’lerin teklif vermesine, Hizmet Alan’ların teklifleri değerlendirmesine ve en iyi teklifi seçmesine aracı olmak, hizmetler için Hizmet Alan'ların Hizmet Veren’leri değerlendirmelerine olanak sağlamak vardır.

2-Kullanıcı olmak isteyen kişi Siteye üye olmak için gerekli bilgileri, kimlik ve iletişim bilgileri dahil, siteye kaydeder. Üyelik formunda aktarılan bilgilerin doğruluğunu, üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Site tarafından kayıt işleminin onaylanması ile üyelik işlemi tamamlanır. Siteye üye olabilmek için, daha önce üyelikten atılmış olmamak ve reşit olmak gerekmektedir.

3-Kullanıcılar, Sitede kendileri tarafından verilen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. taşıttır.com, site üzerinde Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin güvenli, hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle sorumlu değildir. Bilgilerin yanlış veya hatalı olması sebebi ile ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Ayrıca Kullanıcının başkasına ait dokümanı kendisinin gibi göstermesi durumunda; bütün sorumluluk Kullanıcınındır. taşıttır.com, kullanıcı tarafından siteye yazılan/yüklenen tüm metin ve eklerin, kullanıcı tarafından hazırlandığını varsayar ve kullanıcıların yazdığı yazıdan dolayı çıkabilecek hiçbir olaydan sorumluluk kabul etmez.

4-Üyelikteki tüm bilgiler (kullanıcı adı, şifre vb.) üyeler tarafından yönetilir. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kaybolması veya el değiştirmesi yoluyla, Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan taşıttır.com sorumlu değildir.

5-Hizmet Veren’ler, kendileri için oluşturulmuş firma profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Hizmet Veren’e devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Böyle bir durumda taşıttır.com tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

6-Kullanıcı’lar istedikleri zaman, sebep göstermeden sitedeki kayıtlarını deaktif etme hakkına sahiptir.

7-Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, taşıttır.com'un kendisine ait gizli/ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple taşıttır.com'dan hiçbir şekilde tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

8-Site tüm kullanıcıların kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8.maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini taahhüt eder.

9-Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb verileri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu yolla gerekse de başka yollarla taşıttır.com ile rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10-taşıttır.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesine aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11-taşıttır.com, tek taraflı olarak bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, Site'de ilan etmek suretiyle herhangi bir zamanda değiştirebilir. Değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

12-Kullanıcı'ların, bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihlal etmeleri durumunda, herhangi bir yöntem kullanarak Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması durumda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması durumunda site sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.Hizmet Alanın Hak ve Yükümlülükleri

1-Hizmet Alan’ların yarattıkları adresten adrese eşya taşımacılık (nakliyat) ihtiyaç ilanları açık, anlaşılabilir, hilesiz olmalıdır.

2-Hizmet Alanı’n tekliflerden birini kabul etme zorunluluğu yoktur ve istediği teklifi kabul etme özgürlüğüne sahiptir. İlk verilen teklifi veya en düşük fiyatı seçmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygun bulduğu teklifi kabul edebilir.

3-Hizmet Alan, Site üzerinde gerçekleşmekte olan teklif verme & teklif kabul sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet vereninin teklifinden vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü taşıttır.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-Hizmet Alan, Site'de hizmet veren tarafından yapılan teklifte, hizmetin tanıtımında kullanılan açıklamaların doğruluğu/tamlığı ve hizmet ilgili hiçbir konu hakkında taşıttır.com'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5-Hizmet Alan, Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Hizmet Veren'e ait olduğunu; taşıttır.com'un hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında taşıttır.com'a karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.Hizmet Veren'in Hak ve Yükümlülükleri

1-Hizmet veren kullanıcı, Site'de belirttiği firma adının kendisine ait olduğunu ve kendisi tarafından hizmetin verilmesine karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. taşıttır.com'un teklif verme ve onayı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2-Hizmet Veren, en düşük teklifin değil hizmet alan kullanıcının istediği teklifi kabul edeceğini bildiğini kabul eder.

3-Hizmet Veren, Hizmet Alan’ın, Site üzerinde gerçekleşmekte olan teklif verme ve kabul sürecinin herhangi bir aşamasında daha önceden sitede tanımladığı hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, taşıttır.com'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını kabul eder.

4-Hizmet Veren Site'de verdiği teklif içinde kullanıcıya sunduğu hizmetlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

5-Hizmet Veren, Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında Hizmet Alan'a karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; taşıttır.com'un hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

6-Hizmet veren kullanıcı, taahüt ettiği hizmeti tamamlayıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, hizmeti alan ihtiyaç sahibinin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve hizmet alan tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak masrafları karşılayacağını kabul eder. taşıttır.com aleyhine hizmet alanlar tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan ücretler ve tazminat, hizmet veren kullanıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

7-Hizmet Veren, Site’de üyeliğini aktive ettikten ve Nakliyat firması olduğunu kanıtlayan belge doğrulduktan sonra ihalelere teklif verme hakkına sahip olacaktır.taşıttır.com Hak ve Yükümlülükleri

1-taşıttır.com Site üzerinden, kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında taşıttır.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2-taşıttır.com, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

3-taşıttır.com Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve taşıttır.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri, erişimden kaldırabilir; taşıttır.com, bu içeriği giren Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

4-Kullanıcı'lar (Hizmet Veren ve Hizmet Alan) ve taşıttır.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5-Kullanıcı tarafından yüklenen her içerik kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı'lar, taşıttır.com Hizmet'lerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.Firma Puanlama ve Yorum Sistemi

1-Hizmet Alan’lar, görüştükleri veya hizmet aldıkları Nakliye Firmalarını yüzdelik üzerinden değerlendirebilirler ve bu firmalar ile ilgili yorum yazabilirler.

2-Her firma kaydolduğu %0 ile sisteme giriş yapar ve kullanıcı değerlendirmelerine göre ortalama alınarak güncellenir.

3-Hizmet Alan'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Hizmet Alan’a aittir. taşıttır.com, bu yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

4-taşıttır.com değerlendirme sistemine girilen yorumların doğruluğunu ve adil olup olmadığını değerlendiremez. Bu nedenle; taşıttır.com'un, verilen hizmetle ile ilgili puan ve yapılan yorumlara müdahalede bulunması mümkün değildir. Şikayet üzerine yorum iptal etmeye başlanması halinde, sitede yer alan her türlü yorumdan ve kullanıcılar tarafından yaratılan her türlü içerikten kanun nezdinde taşıttır.com sorumlu olacağından, iptal işlemleri yapılmamaktadır.

5-Hizmet alan kullanıcılar tarafından sisteme girilen yorum ve puanlar aşağıdaki istisnalar dışında sistemden silinemez ve değiştirilemez.
-Küfür, müstehcen sözler, kışkırtıcı ve tahrik edici ifadeler içeren yorumlar
-Genel ahlaka aykırı, eleştiri sınırını aşan, karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler
-Kişisel bilgilerin, e-mail, telefon, adres vb bilgilerin verilmesi
-İçeriğinde link veya script olması
-Sırf kötü yorum yazabilmek için sitemiz üzerinde işlem yapılması